O projekcie

W styczniu 2018 rozpoczęto realizację 3,5 letniego programu badawczo-wdrożeniowego pt. „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej populacją łosia Alces alces w Polsce”, którego głównym celem jest zbadanie możliwości wznowienia polowań na łosie. Projekt, który jest finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, wykonuje zespół reprezentujący kilka ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych.