Artykuł w czasopiśmie „Las Polski”

Informujemy, że w 2020 r. na łamach „Lasu Polskiego” ukaże się artykuł pt.”Udział łosi w szkodach wyrządzanych przez jeleniowate na terenie wschodniej Polski” -> pdf