Harmonogram prac

ETAP

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

I

 1. Wyznaczanie rejonów inwentaryzacyjnych oraz powierzchni i pasów taksacyjnych do oceny liczebności populacji łosia
 2. Uruchomienie strony internetowej projektu

Styczeń – czerwiec 2018

II

 1. Charakterystyka szkód wyrządzanych przez łosie i inne gatunki jeleniowatych w odnowieniach leśnych na terenie badanych nadleśnictw
 2. Obserwacje nad jesiennym przyrostem młodzieży i strukturą płciową populacji łosia
 3. Szkolenia zespołów taksacyjnych
 4. Edycja i druk kart powierzchni i pasów taksacyjnych

Lipiec – grudzień 2018

III

 1. Inwentaryzacja łosi na powierzchniach i pasach taksacyjnych
 2. Ocena liczebności populacji łosi w rejonach inwentaryzacyjnych oraz propozycje pozyskania w sezonie łowieckim 2019/ 2020
 3. Wyznaczenie relacji pomiędzy poziomem szkód wyrządzanych przez łosie oraz inne gatunki jeleniowatych w odnowieniach leśnych, a zagęszczeniem populacji tych zwierząt

Styczeń – czerwiec 2019

IV

 1. Obserwacje nad jesiennym przyrostem młodzieży i strukturą płciową populacji łosia
 2. Monitoring liczebności populacji łosia przy pomocy obserwacji zwierząt podczas polowań zbiorowych
 3. Edytowanie i druk kart obserwacyjnych do inwentaryzacji łosi na powierzchniach i pasach taksacyjnych oraz monitoring gatunku przy pomocy polowań zbiorowych
 4. Szkolenie zespołów taksacyjnych

Lipiec – grudzień 2019

V

 1. Inwentaryzacja łosi na powierzchniach i pasach taksacyjnych
 2. Ocena liczebności populacji w rejonach inwentaryzacyjnych oraz propozycje pozyskania łosi w sezonie łowieckim 2020/ 2021
 3. Pomiar rocznego przyrostu zrealizowanego populacji
 4. Wyznaczanie docelowych zagęszczeń populacji łosia przewidzianych do osiągnięcia w roku 2027 przy pomocy symulacji dynamiki liczebności populacji

Styczeń – czerwiec 2020

VI

 1. Obserwacje nad jesiennym przyrostem młodzieży oraz strukturą płciową populacji łosia
 2. Monitoring liczebności populacji łosia przy pomocy obserwacji zwierząt podczas polowań zbiorowych
 3. Edytowanie i druk kart obserwacyjnych do inwentaryzacji łosi na powierzchniach i pasach taksacyjnych oraz obserwacje tych zwierząt  podczas polowań zbiorowych
 4. Szkolenie zespołów taksacyjnych

Lipiec – grudzień 2020

VII

 1. Inwentaryzacja łosi na powierzchniach i pasach taksacyjnych
 2. Ocena liczebności populacji w rejonach inwentaryzacyjnych oraz propozycje pozyskania łosi w sezonie łowieckim 2021/ 2022
 3. Ogólnopolskie seminarium „Prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej populacją łosia w Polsce”
 4. Wydanie podręcznika „Metody inwentaryzacji i planowanie pozyskania populacji łosia

Styczeń – czerwiec 2021