Wyznaczanie rejonów inwentaryzacyjnych oraz powierzchni i pasów taksacyjnych do oceny liczebności populacji łosia

Rejony inwentaryzacji łosi i rozmieszczenie powierzchni taksacyjnych

       I. Polesie Lubelskie.                        II. Lasy Warszawskie.                III. Puszcza Augustowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Puszcza Knyszyńska.                           V. Rajgród.                                          VI. Kurpie.

    

 

 

 

 

 

 

 

VII. Jeziora Mazurskie.                     VIII. Puszcza Piska.                             IX. Lasy Iławskie.

 

 

 

 

 

 

 

IX. Dolina Wisły.